Edifici Av. Diagonal 453 bis-Barcelona

Edifici Av. Diagonal 453 bis-Barcelona

EDIFICI AV. DIAGONAL 453 bis

DETALLS DE LA INSTAL·LACIÓ

Localització

Av. Diagonal 453 bis, Barcelona

Descripció

Edifici d’oficines. Superficie construïda: 7.900 m2 distribuïts en 10 plantes, destinadas a seus corporativas i despatxos professionals.

Abast dels treballs

  • Instal·lació de climatització independent per plantes, divisible en 4 zones per planta. Equips autònoms d’expansió directa amb condesadors remots i sistemes VRV.
  • Instal·lació d’electricitat de BT dels equips de climatització, inclosos subquadres per zones i plantes.
  • Instal·lació de 41 escomeses de fontaneria independents per zones i plantes. Subministrament de noves bateries de comptadors d’aigua i connexions d’escomeses a nuclis humits de plantes.
  • Treballs d’obra civil: instal·lació de plataformes de tràmex a cada planta del pati d’instal·lacions. Estructura metàl·lica per a suportació d’unitats condensadores. Tractament d’impermeabilització especial de coberta. Treballs de paleta, pintura i pladur a cadascun dels pisos.

Client

Comunitat de propietaris Av. Diagonal 453 bis