FÀBRICA MONTORNÈS DEL VALLÈS

FÀBRICA MONTORNÈS DEL VALLÈS

FÀBRICA MONTORNÈS DEL VALLÈS

DETALLS DE LA INSTAL.LACIÓ

Localització

Montornès del Vallès

Descripció

Projecte ATA Montornès del Vallès
Instal·lacions de producció de fred i calor, climatització i refrigeració.

Abast dels treballs

Data inici projecte: Agost – 2018

Data prevista finalització: Març – 2019

Pressupost: 1.013.000,00€

Client

Client Industrial