FÀBRICA MONTORNÈS DEL VALLÈS

FÀBRICA MONTORNÈS DEL VALLÈS

FÀBRICA MONTORNÈS DEL VALLÈS

DETALLS DE LA INSTAL.LACIÓ

Localització

Montornès del Vallés

Descripció

Projecte ATA Montornès del Vallés
Instal·lacions de producció de fred i calor, climatització i refrigeració.

Abast dels treballs

Data inici projecte: Agost – 2018

Data prevista finalització: Març – 2019

Client

Client Industrial