Hospital de Terrassa

Hospital de Terrassa

HOSPITAL DE TERRASSA

DETALLS DE LA INSTAL•LACIÓ

Localització

Terrassa, Barcelona, Espanya

Descripció

Remodelació de la producció d’aigua freda per als serveis de climatització a la central energètica de l’Hospital.

Abast dels treballs

3 plantes refredadores de 1.256 kW de potència frigorífica cadascuna de les següents característiques:

  • Turbos de levitació magnètica.
  • Alta eficiència a càrregues parcials.
  • Condensació per aigua.

Substitució de bombes de secundari.

Modificació del circuit dels circuits de torres.

Instal•lació elèctrica de BT.

Sistema de regulació i maximització del Coeficient EER.

Client

CONSORCI SANITARI DE TERRASSA