Centre Serveis Socials – Numancia

Centre Serveis Socials – Numancia

CENTRE SERVEIS SOCIALS – NUMANCIA

DETALLS DE LA INSTAL•LACIÓ

Localització

Barcelona, Espanya

Descripció

L’Ordre Hospitalari Sant Joan de Déu està present a més de 50 països dels cinc continents i és una de les majors organitzacions internacionals de cooperació sense ànim de lucre del món.

L’Edifici forma part de la seva xarxa assistencial i es dedica com a centre d’Hospitalització Psiquiàtrica i com a equipament municipal.

Abast dels treballs

Plantes refredadores de 1.100 kW de potència total frigorífiques.

Calderes de 750 kW de potència de calefacció.

Climatització.

Energia solar Tèrmica.

Electricitat Baixa Tensió.

Xarxes de distribució de fluids energètics.

Fontaneria i sistemes per al tractament d’aigües.

Instal•lació de Gas.

Instal•lació d’extinció d’incendis.

Sistemes de BMS (Building Management System), programació de PLC’S industrials i sistemes d’integració SCADA.

Client

GERMANS DE SANT JOAN DE DEU