PRBB Barcelona

PRBB Barcelona

PRBB

PARC DE RECERCA BIOMÉDICA DE BARCELONA

DETALLS DE LA INSTAL•LACIÓ

Localització

Barcelona, Espanya

Descripció

Disseny, execució, posada en marxa i validació d’un Laboratori de Seguretat Biològica i Biocontenció BSL3 a la 3a planta de l’edifici.

Abast dels treballs

Realització de les instal•lacions de:

  • Sistema de climatització i ventilació preparat per mantenir els corresponents nivells de depressió / sobrepressió com a barrera de bioseguretat.
  • Instal•lació de gasos tècnics.
  • Portes de seguretat pneumàtiques amb junt estanc.
  • Instal•lació d’autoclau d’esterilització.
  • Instal•lació elèctrica i de control, SCADA de supervisió i gestió centralitzada.
  • Sistema control d’accessos, instal•lació extinció i detecció incendis.

Client

UNIVERSITAT POMPEU FABRA