Hospital Santa Creu i Sant Pau

Hospital Santa Creu i Sant Pau

HOSPITAL SANTA CREU I SANT PAU

DETALLS DE LA INSTAL·LACIÓ

Localització

Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona, Espanya

Descripció

Xarxa de Telecomunicacions en el “Recinte de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau” per donar servei a més de 2.800 usuaris en el recinte.

  • Xarxa integrada multiservei.
  • Xarxa WiFi.
  • Sistema de serveis centralitzats.
  • Equipament de xarxa.
  • Serveis de comunicacions unificades.
  • Servei de vídeo per streaming.

Abast dels treballs

Treballs de canalitzacions d’obra civil per a l’estesa del cablejat.

Subministrament i col•locació de bàculs per a les antenes de comunicacions WiFi omnidireccionals.

Infrastructura de cablejat estructurat des de bunkers de racks fins emissors de WiFi.

Subministrament i instal•lació d’equipament de nucli redundant i equipament de distribució de xarxa de telecomunicacions.

Client

Fundació Privada Hospital de la Santa Creu i Sant Pau