QUIROFANS 1,2,3, I 4 DE L’HOSPITAL DEL MAR

QUIROFANS 1,2,3, I 4 DE L’HOSPITAL DEL MAR

REFORMA  DELS SISTEMES DE CLIMATITZACIÓ DELS QUIROFANS 1,2,3, I 4 DE L’HOSPITAL DEL MAR

DETALLS DE LA INSTAL·LACIÓ

Localització

Barcelona

Descripció

Sustitució climes quirofans 1,2,3,4

Abast dels treballs

Data inici projecte: Juliol – 2019

Data prevista finalització: Setembre – 2020

Pressupost: 519.000 €

Client

CONSORCI MAR PARC DE SALUT DE BARCELONA