PARC SANITARI PERE VIRGILI EDIFICI GREGAL

PARC SANITARI PERE VIRGILI EDIFICI GREGAL

PARC SANITARI PERE VIRGILI EDIFICI GREGAL

DETALLS DE LA INSTAL·LACIÓ

Localització

Barcelona

Descripció

Reforma integral de la 2ª planta del Edifici Gregal del Parc Sanitari Pere Virgili, destinada a Hospitalització.
La reforma inclou les noves instal·lacions i/o adaptació de les existents, corresponents a la Climatització, Ventilació, Electricitat Baixa tensió, Sanejament, Fontaneria, Sistema Pacient-Infermera, Veu i Dades, TV-FM i Detecció d’Incendis.

Abast dels treballs

Data inici projecte: Març 2017

Data prevista finalització: Septembre 2017

Pressupost: 193.000 €

Client

PARC SANITARI PERE VIRGILI