PEDIÀTRIC CANCER CENTER BARCELONA

PEDIÀTRIC CANCER CENTER BARCELONA

PEDIÀTRIC CANCER CENTER BARCELONA

DETALLS DE LA INSTAL·LACIÓ

Localització

Barcelona

Descripció

Obres del Pediàtric Cancer Center Barcelona de l’Hospital Sant Joan de Déu, Fase 1B obra interior

Abast dels treballs

Data inici projecte: Agost – 2020

Data prevista finalització: Febrer – 2022

Pressupost: 6.746.500 €

Client

HOSPITAL SANT JOAN DE DEU