gesg

Política de Sistemes i Certificacions

Qualitat i Medi Ambient

APOSTEM PER LA QUALITAT I LA CONSERVACIÓ DEL MEDI AMBIENT

Des de la Direcció General d’Agefred assumim i apliquem, com a part de la nostra Política General, una Política de Qualitat i Medi Ambient que es caracteritza per la implantació, seguiment i avaluació periòdica d’un Sistema de Gestió de Qualitat i Medi Ambient, basat en les Normes Internacionals ISO 9001 i ISO 14001.

Mitjançant aquest Sistema de Gestió, juntament amb una formació permanent i un compromís personal i col·lectiu en el projecte global de l’empresa, ens comprometem tant amb la millora permanent dels nostres serveis com amb la prevenció, protecció i conservació del medi ambient en totes les nostres activitats.

Ens esforcem per oferir un alt valor afegit i alhora fomentar un clima d’enteniment, confiança i col·laboració amb els nostres clients, exercint el lideratge necessari per tal d’impulsar, implantar, desenvolupar i mantenir aquesta Política de Qualitat i Medi Ambient.

Des de l’equip tècnic fins a la Direcció General, garantim la qualitat dels nostres serveis i l’actuació a l’encalç de la millora contínua.

A Agefred, comptem amb les Certificacions següents:

AGEFRED S.L.

Sistema de Qualitat UNE-EN ISO 9001, Certificat per IQNet i AENOR

Sistema Medioambiental UNE-EN ISO 14001, Certificado por IQNet i AENOR

 

AGEFRED PERÚ S.A.C.

Sistema de Qualitat UNE-EN ISO 9001, Certificat per IQNet i AENOR

Gestió Energètica

Agefred es compromet en l’ús adequat i el consum racional de l’energia, i busca tant optimitzar el seu correcte ús en les activitats que du a terme, com conscienciar i promoure l’adquisició de productes i serveis energètics eficients als seus clients. És per això que ha apostat per la Certificació ISO 50001, l’obtenció de la qual certifica l’existència d’un Sistema de Gestió Energètica.

La finalitat d’aquesta certificació és la posada a disposició de l’organització d’una eina que permeti la reducció dels consums d’energia, els costos financers associats i, conseqüentment, les emissions de gasos d’efecte hivernacle, mitjançant la identificació del rendiment energètic de l’organització.

Amb una clara naturalesa mediambiental, alguns dels beneficis derivats de la implantació de la ISO 50001 són:

  • Estalvi d’energia a curt, mitjà i llarg termini.
  • Compromís amb un consum energètic sostenible.
  • Presa de consciència i control de l’energia consumida.
  • Presa de consciència de les mesures d’estalvi energètic.

Agefred compta amb la Certificació següent:

Sistema de Gestió Energètica UNE-EN ISO 50001. Certificat per IQNET y AENOR

Prevenció de Riscos Laborals

AGEFRED, a través de l ‘establiment de la seva política preventiva, assumeix el compromís d’implantar i desenvolupar un sistema de gestió de la Seguretat i Salut en el Treball que s’integrarà en el conjunt de les seves activitats i decisions, tant en els processos tècnics com en l’organització del treball i les condicions en què es desenvolupa, incloent tots els nivells jerárquics.

En aquest sentit, l’empresa AGEFRED assumeix els compromisos següents:

  • Cumplir amb la legislació aplicable en matèria de prevenció de riscos laborals, així com amb altres requisits que l’organització assumeixi relacionats amb els seus perills per a la seguretat i salut en el treball.
  • Prevenir els danys i el deteriorament de la salut dels seus treballadors.
  • Promoure la millora contínua dels comportaments i nivells de Seguretat i Salut en el Treball.
  • Involucrar tot el personal de l’empresa en la responsabilitat de la gestió de la Seguretat i Salut en el Treball, incloent contractistes i col·laboradors en el compromís actiu de la millora de les condicions de treball dels seus empleats.
  • Fomentar la participació, informació, formació i consulta de tot el personal, inclosos els treballadors temporals i externs que duguin a terme treballs a les instal·lacions, per tal de mantenir un nivell adequat de Seguretat i Salut a l’empresa.

A Agefred, comptem amb les Certificacions següents:

AGEFRED S.L.

Sistema de gestió de Seguretat i Salut en el Treball ISO 45001, certificat per IQNet i AENOR

AGEFRED PERÚ S.A.C.

Sistema de gestió de Seguretat i Salut en el Treball ISO 45001, certificat per IQNet i AENOR

Eficiencia energètica

La Certificació CMVP (Certified Measurement & Verification Professional) expedida per EVO (Efficiency Valuation Organization) acredita els professionals més qualificats en el camp de la mesura i verificació de l’eficiència energètica. Aquesta certificació habilita a desenvolupar i implementar Plans de Mesura i Verificació d’Estalvi Energètics, així com a la verificació de Plans realitzats per tercers.

Aquesta acreditació testimonia que els professionals estan capacitats per actuar segons uns patrons objectius que condueixin a uns resultats viables i fidels a la realitat.

AGEFRED compta amb enginyers certificats en CMVP, fet que, unit a la seva professionalitat i rigurositat en el treball, contribuirà a la màxima qualitat dels seus projectes.

Per AGEFRED aquesta certificació ve a complementar l’obtinguda en Gestió de Qualitat UNE-ENISO 9001 i la de Gestió Ambiental UNE-EN ISO 14001.

Política de Sistemes