ICS BELLVITGE

ICS BELLVITGE

ÀREA ANTOMIA PATOLÒGICA DE L’HOSPITAL DE BELLVITGE

DETALLS DE LA INSTALACIÓN

Localització

Barcelona

Descripció

Instal·lacions per la reforma integral de l’Àrea Anatomia Patològica de l’Hospital de Bellvitge. Tasques de sanejament, climatització, electricitat, gasos medicinals, tot el sistema de megafonia i porter automàtic. L’edifici disposarà de gestió centralitzat a través del qual es gestionaran les instal·lacions i d’un sistema de detecció automàtica d’incendis i polsadors manuals

Abast dels treballs

Data inici projecte: Abril 2023

Data prevista finalització: December 2024

Pressupost: 2.072.249,81 €

Client

Institut Català de la Salut