Acciona Logística

Acciona Logística

ACCIONA LOGÍSTICA

DETALLS DE LA INSTAL•LACIÓ

Localització

Parc Logístic de la Zona Franca, Barcelona, Espanya

Descripció

Edifici logístic per a l’emmagatzematge i distribució compost per una sala de Manipulació de productes, una càmera de conservació de productes congelats i una càmera amb possibilitat de treballar com a conservació de congelats o de frescos. Cambra de congelats -22ºC. Cambra bitémpera -22ºC / +4ºC. Sala de Manipulació +10ºC.

Abast dels treballs

Refrigeració industrial amb refrigerant ecològic.

Electricitat BT / MT.

Xarxes de distribució de fluids energètics.

Sistemes de BMS (Building Management System), programació de PLC’S industrials i sistemes d’integració SCADA.

Client

ACCIONA LOGÍSTICA S.A.