Xarxes de calor i fred

Les xarxes de calor i fred són sistemes que generen energia tèrmica (calor i fred) en una planta de producció centralitzada i la distribueixen, mitjançant un sistema de xarxes, a tots els usuaris connectats a aquest sistema de xarxes, satisfent la seva demanda de calefacció, aigua calenta sanitària i fred.

 

A Agefred instal·lem xarxes de calor i fred, en què els fluids energètics es fan arribar als usuaris del servei mitjançant xarxes de canonades, normalment enterrades. Els clients alberguen en els seus edificis i instal·lacions només la unitat d’intercanvi, transferència i mesura de l’energia.

 

El principal benefici d’aquestes instal·lacions és augmentar l’eficiència energètica, utilitzant energies renovables (biomassa, energia solar, geotèrmica, etc.), energies residuals de l’edifici (calor o fred sobrant, refredament natural, etc.) i sistemes de producció d’alta eficiència . D’aquesta manera, amb una gestió i manteniment continu per part d’Agefred, també aconseguim ajustar òptimament la generació a la demanda, reduint el consum energètic i la contaminació de l’aire.

Avantatges de les xarxes de calor i fred:

• S’instal•len de manera ràpida i per a un gran nombre d’usuaris.
• Són una solució més eficient energèticament.
• La seva inversió és reduïda i el seu manteniment menys costós.
• Proporcionen un major confort: milloren la qualitat ambiental i de l’aire i produeixen menys sorolls i vibracions.
• Garanteixen seguretat, sense riscos d’explosió o intoxicació.
• Ofereixen un subministrament tèrmic de llarga durada, amb energia tèrmica competitiva i unes instal•lacions tècniques d’alta fiabilitat.
• Són menys contaminants.
• Són pràctics i estètics: eliminen xemeneies i equips en façanes.

A Agefred també desenvolupem contractes EPC (Engineering, Procurement & Construction) per a centrals de producció, amb energies eficients i renovables, i les seves corresponents xarxes de distribució per a aigua freda glicolada per a refrigeració, aigua freda per a climatització, vapor i aigua calenta.