Avis Legal

Avís Legal

1. Informació del titular del lloc web

El titular del lloc web https://www.agefred.es:

AGEFRED, SL – NIF: B08357329

Dir. Postal: C. ESCULTOR CANET, 35-37 – 08028 Barcelona.

Telèfons: 932609400

Correu electrònic: rgpd@agefred.es

2. Objecte

Mitjançant aquest lloc web, AGEFRED, SL proporciona informació sobre l’empresa i els seus productes. La informació inclosa en el lloc web no constitueix en cap cas un mitjà d’assessorament i la seva utilització és responsabilitat exclusiva de l’usuari. AGEFRED, SL no serà en cap cas responsable dels errors o omissions que poguessin existir en la informació facilitada, ni de l’aplicació o ús concret que pogués fer de la mateixa. AGEFRED, SL es reserva el dret de modificar en qualsevol moment i sense previ avís el contingut de la web, aquest Avís Legal general i qualsevol altra advertència legal específica, així com les condicions d’ús o la política de privacitat que puguin ser-li aplicables a la web https://www.agefred.es

3. Termes

L’ús d’aquest lloc web li atribueix la condició d’usuari del lloc web (en endavant “usuari”) i implica la plena acceptació, i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís legal, en la versió publicada per AGEFRED, SL en el mateix moment en què l’usuari accedeix al lloc web.

L’usuari es compromet a utilitzar el lloc web, els seus continguts i serveis, de conformitat amb la llei i el present avís legal. A aquest efecte, l’usuari ha d’abstenir-se d’utilitzar qualsevol dels serveis amb fins o efectes il·lícits, prohibits o lesius dels drets i interessos de tercers. L’usuari no ha de fer un ús indegut del lloc web mitjançant la introducció intencionada en el mateix de virus, troians, cucs, bombes lògiques o qualsevol altre programa o material tecnològicament perjudicial o nociu. L’usuari no intentarà tenir accés no autoritzat al lloc web, al servidor en què aquest lloc es trobi allotjat o a qualsevol altre servidor, ordinador, equip o base de dades vàlida pel lloc web. L’usuari es compromet a no atacar el lloc web a través d’un atac de denegació de servei o d’un atac de denegació de servei distribuït.

4. Enllaços

La publicació d’enllaços a llocs web d’altres persones, organitzacions o empreses no comporta cap control per part de AGEFRED, SL del contingut d’aquests altres llocs web. En cas que l’usuari detecti que algun d’aquests continguts pugui ser contrari a la llei o que lesioni bens o drets d’un tercer, pot posar en coneixement de AGEFRED, SL enviant un correu electrònic a rgpd@agefred.es, amb el tal de dur a terme les accions que corresponguin.

5. Drets propietat intel·lectual

La totalitat del lloc web: text, imatges, botons, arxius de software, combinacions de colors, així com l’estructura, selecció, ordenació i presentació dels seus continguts es troba protegit per les lleis espanyoles i internacionals sobre propietat Intel·lectual.

En cap cas permetre l’accés al lloc web implica cap tipus de renúncia, transmissió o cessió total ni parcial dels drets atorgats per la legislació espanyola i internacional sobre propietat intel·lectual. Per tant, la reproducció (excepte la descàrrega temporal des del lloc web al disc dur de l’ordinador de l’usuari o als servidors proxy), la còpia, l’ús, la distribució, la reutilització, l’explotació, la realització de segones còpies, l’enviament per correu, la transmissió, la modificació, la cessió o qualsevol altre acte que es faci amb la totalitat o part de la informació continguda en el lloc web que no hagi estat expressament autoritzat pel titular dels drets d’explotació queden prohibits.

AGEFRED, SL és la titular dels drets de propietat intel·lectual i ostenta les llicències d’ús necessàries de tots els elements que configuren el lloc web per al seu ús i explotació a través del mateix.

6. Drets propietat industrial

Les marques, logotips, adreces d’Internet que apareixen al lloc web estan protegits per la legislació vigent aplicable. L’ocupació dels mateixos i, especialment la seva alteració, queda prohibit, llevat que hi hagi un consentiment previ per escrit per part de AGEFRED, SL o del titular del signe o que el seu ús estigui legalment admès.

7. Protecció de dades

Veure la Política de privacitat.

8. Cookies

Veure la Política de cookies.

9. Durada

AGEFRED, SL tindrà dret a modificar els termes i condicions aquí estipulats de forma unilateral, total o parcialment. La vigència temporal d’aquest avís legal coincideix amb el temps de publicació en aquest lloc, fins que sigui modificat de forma total o parcial per AGEFRED, SL.

AGEFRED, SL podrà donar per acabat, suspendre o interrompre unilateralment, l’operativitat d’aquest lloc web, sense possibilitat de sol·licitar cap indemnització per part de l’usuari.

Revisió 22 maig 2018