Gestió Energètica

Gestionem les energies primàries i les convertim en energies útils per als nostres clients, amb l’objectiu de reduir les seves factures energètiques i adequar les seves instal•lacions a les normatives i tecnologies actuals.

Agefred pot operar com a Empresa de Serveis Energètics (ESE / ESCO), gestionant tot el procés de la demanda energètica (ja sigui elèctrica com tèrmica: refrigeració, calefacció, aigua calenta sanitària, etc.) per aconseguir una millora de l’eficiència energètica.

Oferim un servei energètic integral:

  1. Gestionem la compra de l’energia primària (electricitat, gas, gasoil, biomassa, carbó, energia solar).
  2. Transformem l’energia primària en energia útil: ens fem responsables del disseny, la construcció, el manteniment, la gestió i el finançament de les centrals d’energia i de producció.
  3. Subministrem l’energia final (aigua freda, aigua calenta, vapor, etc.) amb resultats garantits de quantitat, qualitat, disponibilitat i rendiment.

Múltiples beneficis per als clients:

  • Reducció de la factura energètica global (costos energètics, operatius i de manteniment).
  • Adequació de les instal·lacions tèrmiques obsoletes, poc fiables o ineficients a la normativa vigent i amb tecnologies actuals.
  • Millora de la qualitat dels serveis.
  • La ESE / ESCO assumeix les inversions de millora i manteniment de les instal·lacions en condicions de garantia total d’avaries, depreciació i obsolescència.
  • Contribució al desenvolupament sostenible, reduint emissions de CO2.
  • Possibilitat de rebre subvencions, bonificacions de règim especial, etc.