Manteniment

El manteniment que fa Agefred de les instal·lacions i la seva gestió multitècnica en edificis dels sectors hospitalari, industrial i terciari, asseguren un entorn agradable i confortable.

 

La nostra gestió ens permet reduir costos d’explotació i energètics, beneficiant-nos de recursos eficaços per a la producció, distribució i ús de l’energia. D’aquesta manera, reduïm les despeses energètiques i econòmiques, a més de prevenir els riscos sanitaris i mediambientals.

 

A Agefred oferim un ampli rang de serveis de manteniment, ja que ens adaptem amb flexibilitat a les demandes dels nostres clients abastant pràcticament la totalitat de les possibilitats:

 

  • Manteniment multitècnic d’instal·lacions (edificis corporatius, tècnics i comercials, hospitals, indústries, etc.).
  • Manteniment d’instal·lacions de refrigeració industrial.
  • Manteniment normatiu.
  • Manteniment preventiu.
  • Manteniment correctiu.
  • Manteniment de centrals d’energia.
  • Gestió del manteniment (GMAO).
  • Telegestió.