Cambra Congelats Pesquera Exalmar

Cambra Congelats Pesquera Exalmar

CAMBRA CONGELATS PESQUERA EXALMAR (Perú)

DETALLS DE LA INSTAL·LACIÓ

Localització

Tierra Colorada, Zona Industrial III, Paita, Piura, Perú.

Descripció

Disseny i instal·lacio de cambra per emmagatzematge de producte hidrobiològic congelat. Capacitat per a 1.800 posicions.

Abast dels treballs

  • Treballs d’obres civils, moviment de terra i construcció de llosa de formigó amb aillament de terra.
  • Subministrament i instal·lació de racks acumulatius del tipus auto-suportat. Capacitat de 1.800 posicions.
  • Subministrament i instal·lació de panells frigorífics de poliuretà de 150mm de gruix. S’inclou subministrament de vàlvules d’alleujament de pressió, sistema d’il·luminació LED i portes correderes per baixa temperatura.
  • Subministrament i instal·lació de sistema de bombeig d’aigua de mar per condensador d’amoníac.
  • Subministrament i instal·lació de xarxa de canonades de FeNe per amoníac. Xarxa aïllada amb poliuretà i coberta amb planxa d’alumini.
  • Subministrament i instal·lació de central de refrigeració industrial d’Amoníac. Inclou compressor de cargol de 300 hp amb variador de freqüència, tancs per baixa temperatura, bombes d’amoníac, set de vàlvules i controls, condensador multi-tubular de titani i evaporadors de tir axial.
  • Desenvolupament, implementació i integració de sistema SCADA per al sistema de refrigeració de tota la planta.

Client

Pesquera Exalmar S.A.A.