Centre Docent de Bolvir

Centre Docent de Bolvir

CENTRE DOCENT DE BOLVIR

DETALLS DE LA INSTAL·LACIÓ

Localització

Bolvir, Girona, Espanya

Descripció

Centre docent públic.

Superficie construïda 964,51 m2.

 • 1 Llar d’Infants.
 • Dormitori i canviadors per a infants.
 • 3 Aules d’Ensenyament primari.
 • Aula Infantil.
 • Sala Polivalent.
 • Sala d’Informàtica.
 • Biblioteca.
 • Recepció i Despatxos.
 • Cuina.
 • Vestidors.
 • Sala de Caldera Biomassa
 • Sala Quadres elèctrics
 • Sitja de biomassa

Abast dels treballs

Producció de Calor amb Caldera de Biomassa de 151 kW tèrmics.

Calefacció per Terra Radiant i per radiadors.

Climatització 4 Unitats de Tractament d’aire primari.

Fontaneria.

Aigua Calenta Instantània.

Electricitat de BT. Potencia contractada 43,64 kW.

Instal•lació Antena, Televisió, veu i dades, megafonia, videoporter.

Instal•lacions Contra incendis.

Instal•lació de Gas Propà.

Protecció contra el llamp.

Control d’accés a l’edifici.

SCADA per a gestió de producció i distribució de calor.

Client

Ajuntament de Bolvir