NAU LOGÍSTICA A LA PARCEL·LA BZ1 DEL ZAL PORT CIUTAT

NAU LOGÍSTICA A LA PARCEL·LA BZ1 DEL ZAL PORT CIUTAT

NAU LOGÍSTICA A LA PARCEL·LA BZ1 DEL ZAL PORT CIUTAT 

DETALLS DE LA INSTAL.LACIÓ

Localització

Barcelona

Descripció

Els treballs es basen en les obres de construcció “claus en ma” d’una nau logística a la parcel·la BZ1 de la ZAL Port-Ciutat, amb oficines, així com la urbanització de la parcel·la i obtenció de la certificació LEED-Gold. Instal·lacions de MT, BT, Extinció d’Incendis, detecció d’incendis, instal·lació fotovoltaica i fontaneria. Instal·lacions integrals a les oficines.

Abast dels treballs

Data inici projecte: Desembre – 2019

Data prevista finalització: Febrer – 2021

Pressupost: 44.973.000 €

Client

CILSA (Centro Intermodal de Logística, S.A.)