NAU LOGÍSTICA A LA PARCEL·LA ZAM DEL ZAL PORT (PRAT)

NAU LOGÍSTICA A LA PARCEL·LA ZAM DEL ZAL PORT (PRAT)

NAU LOGÍSTICA A LA PARCEL·LA ZAM DEL ZAL PORT (PRAT)

DETALLS DE LA INSTAL.LACIÓ

Localització

Barcelona

Descripció

Els treballs es basen en les obres de construcció “claus en mà” d’una nau logística a la parcel·la ZAM del ZAL Port (Prat), Instal·lacions de MT, BT, Extinció d’Incendis, detecció d’incendis, instal·lació fotovoltaica i fontaneria. Instal·lacions integrals a les oficines.

Abast dels treballs

Data inici projecte: Abril– 2019

Data prevista finalització: Maig – 2020

Client

CILSA (Centro Intermodal de Logística, S.A.)