SUBSTITUCIÓ REFREDADORES

SUBSTITUCIÓ REFREDADORES

SUBSTITUCIÓ REFREDADORES

DETALLS DE LA INSTAL·LACIÓ

Localització

Barcelona

Descripció

Obres de reforma consistents en la substitució de dos equips de fred a la Sala de màquines interior de la planta -1 de l’edifici que ocupa el complex hospitalari conegut com hospital Centre Mèdic TEKNON

Abast dels treballs

Data inici projecte: juny – 2020

Data prevista finalització: Octubre- 2020

Pressupost: 358.000 €

Client

IDCQ Hospitales y Sanidad SLU