Ecoenergies Barcelona

Ecoenergies Barcelona

ECOENERGIES BARCELONA

CENTRAL DE VALORITZACIÓ DE BIOMASSA

Localització

Parc Logístic de la Zona Franca, Barcelona, Espanya

Descripció

Central de valorització de la BIOMASSA de parcs i jardins de Barcelona per generar electricitat i calor per a la xarxa de district Heating al barri de la Marina situada al sud de Barcelona.

Abast dels treballs

  • Caldera de vapor amb consum anual de 28.000tn, 10tn/h vapor a 40 bar.
  • 3,8 MVA de potència elèctrica instal•lada a 25, 6,3 i 0,4 kV.
  • 2,3 MW de generació amb turbina de vapor a 6,3 kV.
  • 6 MW de condensació a través de torre de refrigeració.
  • Sistema d’alimentació de biomassa.
  • Instal•lacions auxiliars.

Client

ECOENERGIES BARCELONA