Fàbrica Solvay Benvic

Fàbrica Solvay Benvic

FÀBRICA SOLVAY BENVIC

DETALLS DE LA INSTAL·LACIÓ

Localització

C/Besós, 4-6, Montornès del Vallés, Barcelona, Espanya

Descripció

Subministrament i instal·lació d’equips per una nova estació receptora d’Alta tensió.

Abast dels treballs

A més del subministrament dels materials necessaris i d’un edifici prefabricat de formigó armat per contenir les cel·les de protecció d’AT, l’abast dels treballs compren:

  • Instal·lació d’enllumenat.
  • Muntatge del conjunt de cabines CSM6 36 kV.
  • Muntatge dels transformadors de tensió i intensitat per a la cel·la de mesura.
  • Subministrament i muntatge d’armari comptador segons la norma Endesa.
  • Cablejat dels transformadors.
  • Muntatge del cablejat de potència.
  • Xarxa de terra.

Client

SOLVAY BENVIC