Fira de Barcelona

Fira de Barcelona

FIRA DE BARCELONA

DETALLS DE LA INSTAL•LACIÓ

Localització

L’Hospitalet de Llobregat, Barcelona, Espanya

Descripció

Realització de les instal•lacions dels Pavellons número 3,4,5,6,7 i 8 al recinte de Gran Via de Fira de Barcelona d’un total de 240.000 m2 construïts.

Abast dels treballs

Climatització per a 60 MW de potència frigorífica i 30 MW de potència calorífica.

Electricitat Baixa Tensió / Mitja Tensió.

Xarxes de distribució de fluids energètics.

Xarxes de sanejament.

Fontaneria i sistemes per al tractament d’aigües.

Contra incendis: detecció i extinció.

Sistemes de videovigilància CCTV i control d’accessos.

Sistemes IT de telecomunicacions, veu i dades.

Energia solar tèrmica.

Sistemes de BMS (Building Management System), programació de PLC’S industrials i sistemes d’integració SCADA..

Client

FIRA 2000