HOTEL HOLIDAY INN – MIRAFLORES

HOTEL HOLIDAY INN – MIRAFLORES

HOTEL HOLIDAY INN – MIRAFLORES

DETALLS DE LA INSTAL.LACIÓ

Localització

Lima (Perú)

Descripció

L’abast del Projecte Executiu contemplarà les següents àrees de la Residència:
Plantes d’habitacions (1ª, 2ª i 3ª) incloent totes les habitacions, passadissos i la zona de control de planta 1ª.
Planta Baixa: “Sala Petita”, infermeria, Psicologia i Perruqueria.
Bugaderia a Planta Soterrani

Abast dels treballs

Data inici projecte: Juny – 2018

Data prevista finalització: Desembre – 2019

Pressupost: 5.900.000 USD

Client

GRUCABA S.A.C.