Política de privacitat proveïdors

 

POLÍTICA DE PRIVACITAT

 

 

1. Responsable del tractament

Qui és el responsable del tractament de les seves dades personals?

Raó Social: AGEFRED, SL

Domicili social: Escultor Canet, 35-37 • 08028 Barcelona

C.I.F .: B08357329

E-mail: rgpd@agefred.es

Telèfon: 932609400

 

2. Finalitat del tractament de les dades i categories de les dades tractades

Amb quina finalitat?

Tractem la informació que ens facilita l’usuari amb la finalitat de gestionar les sol·licituds d’informació realitzada a través del lloc web.

Quant de temps conservarem les seves dades?

Conservarem les seves dades personals el temps necessari per donar resposta a la seva sol·licitud.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

La base legal per al tractament de les dades és el consentiment de l’usuari prestat mitjançant l’acceptació de la clàusula de tractament de dades.

En els formularis del lloc web, caldrà que l’usuari empleni els camps marcats com a ‘obligatoris’. Si l’usuari no emplena totes les dades de caràcter personal sol·licitades per AGEFRED, SL en el formulari pot implicar una deficient atenció a la sol·licitud realitzada.

A què destinataris es comunicaran les seves dades?

No és d’aplicació.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades personals?

L’usuari pot exercir el seu dret d’accés a les dades personals, així com sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessaris per als fins pels quals van ser recollides. També podrà sol·licitar els drets a la limitació del tractament i oposició del tractament de les seves dades, en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular.

Igualment, té dret a revocar el seu consentiment en qualsevol moment sense que això afecti de manera retroactiva al tractament de dades personals realitzat fins a aquest moment.

L’usuari podrà exercitar els drets referits anteriorment, en els termes i condicions que preveu la legislació vigent, acreditant la seva identitat en el domicili social de AGEFRED. SL o sol·licitar-ho mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a rgpd@agefred.es .

Els titulars de les dades personals tenen dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es • C / Jorge Juan, 6 • 28001 Madrid).

 

 

Revisió 22 maig 2018