Consum – Fred industrial

Consum – Fred industrial

CONSUM – Fred industrial

DETALLS DE LA INSTAL·lACIÓ

Localització

C/A – Zona Franca, Barcelona, Espanya

Descripció

Instal•lació frigorífica per refrigeració de Cambres de Peix, moll de càrrega i descàrrega. Potència inicial de 148 kWF, per a un volum de 4414m3, sobre una superficie de 981 m2.

Abast dels treballs

  • Compressor tipus cargol sobre Separador d’oli, de 579 kWF -6/+35ºC, amb Variador de Freqüència i PLC de Control propi.
  • Conjunt Separador de Partícules de 5.700 litres i diàmetre de 1,2x5m, tipus horitzontal, 3 preses de bombeig i Recuperador Automàtic d’Oli. Alimentació de líquid amb Vàlvula Electrònica d’Expansió i Control de Nivell de 4 punts.
  • Grup de Pressió format per 3 Bombes multicel•lulars de Líquid NH3 de 50 m3/h y 35mcl refrigeració per bombeig de líquid NH3. Sistema de control de pressió, mitjançant variadors de freqüència en motors de bombes.
  • Condensador Evaporatiu amb balsa i tancaments de Polièster, de 1400 kWC, ventiladors amb variadors de freqüència, i Sistema de Control de Condensació modulant en funció de BH.
  • Instal•lació d’evaporadors, tipus Plafó amb blocs de vàlvules de Control d’entrada/sortida de NH3.
  • Instal•lació de Quadre General de Potència i Control, línies elèctriques fins a tots els punts de consum i senyal. Sistema de Control mitjançant PLC Industrial i Gestió mitjançant Sistema Scada.
  • Xarxa de canonades d’acer al carboni, Control de Qualitat de Construcció i Marcat CE, d’acord amb la nova reglamentació de RAP.

Client

CONSUM Societat Cooperativa Valenciana