Centre Processament Dades

Centre Processament Dades

CENTRE PROCESSAMENT DADES

DETALLS DE LA INSTAL·LACIÓ

Localització

Campus UAB Bellaterra, Cerdanyola del Vallès, Espanya

Descripció

Reforma del centre de procés de dades (CPD) del Port d’Informació Científica (PIC) de l’IFAE (Institut de Física d’Altes Energies).

Superficie construïda 3.375 m2.

  • Sala de CPD.
  • Sala de PIC.
  • Galería climatitzadors.
  • Galería instal•lacions.
  • Sala de bombes.
  • Sala de CGBT (Quadre General de Baixa Tensió).

Abast dels treballs

Reforma del sistema de climatització del CPD de l’Universitat incloent:

Nous climatitzadors.

Nous accessos.

Nou fals sostre de panell frigorífic.

Enllumenat .

Grup de bombeig.

Xarxa de canonades clima.

Xarxa d’aigua descalcificada.

Cortines aïllants.

Modificació del CGBT.

Sistema de control d’energia.

Sistema de control de l’edifici.

Client

IFAE – UAB