Damm – Fred Industrial

Damm – Fred Industrial

DAMM-FRED INDUSTRIAL

DETALLS DE LA INSTAL•LACIÓ

Localització

El Prat de Llobregat, Barcelona, Espanya

Descripció

En el procés d’elaboració de la cerveza es necessita una gran quantitat de fred industrial per a la cocció, fermentació i envasat de la cervesa.

La central energética realitzada utilitza amoníac com a refrigerant i proveeix d’energia frigorífica a diferents parts de la fábrica. Posseeix:

  • 3 temperatures de condensació. 0ºC, -5ºC y -12ºC
  • Optimització de la temperatura de condensació.
  • Compressors amb velocitat variable.
  • Descàrrega dinámica entre compressors.
  • Mesurament d’energia a cada consumidor.
  • Sistema de Gestió Dinàmica de COP.

Abast dels treballs

Refrigeració industrial amb fluids ecològics: amoníac, aigua freda, aigua glicolada.

Electricitat BT/MT.

Xarxes de distribució de fluids energètics.

Client

DAMM S.A.