Esade – Creápolis

Esade – Creápolis

ESADE-CREÁPOLIS

DETALLS DE LA INSTAL•LACIÓ

Localització

Sant Cugat de Vallés, Barcelona, Espanya

Descripció

ESADE és una institució acadèmica internacional amb més de 50 anys d’història dedicats a l’ensenyament i Business School.

ESADE Creàpolis ha construït un campus universitari de 46.000 m2 per a un total de 5 edificis dedicats a docència i hosting d’empreses.

Distribueix als edificis: aigua freda per a climatització, aigua calenta per a producció ACS, aigua calenta de calefacció, gas natural, aigua potable, aigua contra incendis.

Abast dels treballs

Central energètica dissenyada que distribueix en forma de district heating & cooling està formada per:

Plantes refredadores de 6.000 kW de potència total frigorífiques.

Calderes de 1.600 kW de potència de calefacció.

Electricitat Baixa Tensió.

Xarxes de distribució de fluids energètics.

Fontaneria i sistemes per al tractament d’aigües.

Sistemes de BMS (Building Management System), programació de PLC’S industrials i sistemes d’integració SCADA.

Client

ESADE