NAU LOGÍSTICA CILSA – Port de Barcelona

NAU LOGÍSTICA CILSA – Port de Barcelona

NAU LOGÍSTICA CILSA – Port de Barcelona

DETALLS DE LA INSTAL·LACIÓ

Localització

Avinguda de l’Estany de la Messeguera 24, ZAL, el Prat de Llobregat, Barcelona, Espanya

Descripció

Disseny, execució i posada en marxa de totes les instal·lacions de l’edifici logístic amb una superfície construïda de 18.500 m². La nau està dividida en 5 grans blocs: la cambra de fruita i verdura, refrigerats, peix, cambra de congelats (-25ºC) i bloc tècnic i oficines.

Abast dels treballs

Els treballs comprenen totes les instal·lacions del nou centre logístic refrigerat:

Fred Industrial: amb una producció de fred de més de 3 MW de potència frigorífica, realitzada amb Amoniac (NH3) i amb una distribució de l’energia produÏda per a les cambres de conservació a + 3ºC amb aigua glicolada al 33% i directament amb Amoniac a la cambra de congelats de -25ºC. La instal·lació es composa de:

  • 4 compressors de cargol
  • 27 Aerorefredadors
  • 4 Evaporadors
  • 1 dipòsit de glicol fred
  • 1 dipòsit de glicol calent
  • 1 separador de partícules per NH3
  • 1 Grup de pressió format per 3 bombes de 75 kW per glicol fred
  • 1 Grupo de pressió format per 3 bombes de 11 kW per glicol calent
  • 1 Grup de pressió format per 2 bombes de NH3
  • 2 Condensadors Evaporatius

Instal·lació de senyals dèbils: formada per cablejat UTP de categoria 6 per funcionar a 1 Gb.

Instal·lació de detecció d’incendis: realitzada a l’interior de la nau amb barreres de fum repartides per tota la seva amplitud, detecció per aspiració a l’interior de la cambra de congelats i detecció amb sensors òptics a les oficines. A part, també s’ha instal·lat una detecció d’hidrògen per a la zona de càrrega de bateries tipus ATEX nivell de classificació 2.

Instal·lació Solar Fotovoltaica: Instal·lació de 41 kW de mòduls solars de 345 Wp.

Instal·lació de Climatització: Instal·lació amb equips de tractament d’aire tipus cassettes amb sistema VRV, aportant l’aire exterior directament als equips i extraient l’aire viciat amb extractors independents. La calor residual s’aprofita per escalfar l’aigua calenta sanitària.

Instal·lació Elèctrica: amb una tensió de funcionament a 25.000 V per una potència instal·lada de 2.000 kVA, amb una instal·lació d’emergència amb un grup electrògen de 1.600 kVA.

Instal·lació de Seguretat i Control d’accessos amb integració al sistema de gestió Desico.

Instal·lació de circuit tancat de TV amb més de 30 càmares per controlar el recinte exterior, i també la part interior de la nau amb càmares de 360º

Instal·lació d’Extinció d’incendis formada per més de 3.200 ruixadors amb els requeriments necessaris per complir amb la normativa NFPA-13, a part de la instal·lació d’equips d’extinció manual (BIE’s) repartits per l’interior de la nau. Instal·lació d’extinció d’incendis amb gas FM-200 per CPD.

Instal·lació de gestió i control amb doble sistema de gestió per poder governar la producció de fred industrial i el sistema general de l’edifici de forma independent.

Instalación sanejament recollida aigua de coberta de la nau amb sistema full-flow d’alt rendiment.

Client

CILSA (Centro Intermodal de Logística, S.A.)