NOVA SEU LABORATORIS BIOKIT S.A.

NOVA SEU LABORATORIS BIOKIT S.A.

INSTAL·LACIONS NOVA SEU LABORATORIS BIOKIT S.A.

DETALLS DE LA INSTAL·LACIÓ

Localització

Polígon Industrial Can Moncau, Llicà d’Amunt, Barcelona (Espanya)

Descripció

Disseny, execució i posada en marxa de totes les instal·lacions dels edificis del nou Campus. La intervenció consta de cinc edificis amb una superficie construïda de més de 35.000m2, i una capacitat d’ampliació en una segona fase de fins a 55.000 m2.

La nova seu es compon d’un edifici aïllat per a la producció elèctrica i 5 edificis comunicats per un pasadís central. Dels cinc edificis, un està destinat a serveis generals de l’edifici, oficines i restaurant. Els altres 4 tenen una distribució de 3 plantes de producció, incloent el magatzem i una d’I+D. A les plantes coberta trobem les produccions dels diferents sistemes de climatització.

Abast dels treballs

Els treballs comprenen totes les instal·lacions del nou campus que són les següents:

Climatització: amb una producció de fred de més de 4,5 Mw de potència frigorífica i de prop de 2 Mw de potència calorífica. Amb 79 unitats climatitzadores per donar servei a les zones de producció, incloent més de 20 sales ISO 8 i 3 zones de contenció. Climatització per fancoils per a les zones de despatxos i oficines.

Comunicacions: 3.000 punts de connexió de dades en un cablejat estructurat per a una xarxa 10Gb. Inclou la instal·lació del CPD i la xarxa de fibres redundants per a la comunicació dels 34 racks instal·lats.

Detecció d’incendis: 1.500 punts de detecció d’incendis distribuïts en tots els edificis gestionats mitjançant dos centrals amb 12 llaços analògics i integració de software de control.

Electricitat: instal·lació en Alta Tensió formada per cel·les de 25.000 V per a una potència total instal·lada de 6,2 MVA. Transformació mitjançant 4 transformadors de 1.600 kVA, instal·lació preferent de 2 grups electrògens de 1.600 kVA i instal·lació protegida amb S.A.I. de 300 kVA redundants mitjançant S.A.I. modular amb redundància de 42 kVA. Per a la distribució elèctrica s’han instal·lat més de 300 km de cable de potència.

Fred industrial: instal·lació de 2 plantes refredadores de 200 kW de funcionament redundant per instal·lació d’Aigua Glicolada a les 19 cambres de refrigeració positives (5ºC). Instal·lació de 4 cambres de congelació (-25ºC).

Gasos tècnics: instal·lacions centralitzades de producció d’aire comprimit, CO2 i oxígen distribuïda a les plantes de producció dels edificis.

Gas natural: instal·lacions de gas per alimentar les calderes dels sistemes de climatització i ACS, a més de la cuina del restaurant.

Instal·lacions deseguretat i control d’accessos amb integració a software de control per gestionar la seguretat de l’edifici i parcel·la.

Instal·lació de gestió distribuïda amb dos nivells d’implementació. Un nivell industrial format per 15 CPU intercomunicades en redundància agrupades segons la criticitat dels processos. Visualització i motorització de variables de funcionament de les instal·lacions amb possibilitat d’actualització a compliment de normes FDA. Un segon nivell de gestió de la resta de sistemes. Implementació d’un SCADA per a la monitorització i control de les diferents variables del sistema. Un total de 5.000 senyals físiques i de 15.000 variables de programació.

Client

BIOKIT, empresa del Grup Werfen