Unitat Polivalent de Salut Mental Sant Joan de Déu

Unitat Polivalent de Salut Mental Sant Joan de Déu

UNITAT POLIVALENT DE SALUT MENTAL SANT JOAN DE DÉU

DETALLS DE LA INSTAL·LACIÓ

Localització

Avinguda de la Canadiense s/n, Sector Sur 5, Lleida, (Espanya

Descripció

Conjunt de les instal·lacions per a un edifici destinat a Unitat Polivalent de Salut Mental.

Superficie construïda: 12.434m2

L’edifici es divideix en: planta soterrani (aparcament, sales tècniques, vestuaris, cuina i magatzem), planta baixa (recepció, hospital de dia, centre de salut mental infanto-juvenil, salut mental per a discapacitats intel·lectuals, administració, direcció, sales reunions, sala d’actes, capilla, aula, biblioteca, despatxos), plantes 1a, 2a i 3a (hospitalització, rehabilitació, sales taller, despatxos, control d’infermeria), planta sota coberta (allotja exclusivament instal·lacions tècniques: centrals de producció de fred, calor, bombejos, ventilacions verticals, etc.)

Abast dels treballs

Climatització

 • Producció de fred amb refredadores condensades per aire amb una potència global de 900 kW tèrmics (400 kW amb recuperació parcial de calor).
 • Producció de Fred i Calor amb caudal de refrigerant variable i recuperació de calor, amb una potència global de 70kW tèrmics.
 • Producció de Calor i ACS amb Calderes de Gas de 950 kW tèrmics.
 • Producció de Calor amb Caldera de Biomassa de 400 kW tèrmics.
 • Instal•lació de terra radiant-refrescant a la pràctica totalitat del edifici, amb 55 km. de canonada de polietilè.
 • Àrees climatitzades amb Volum d’Aire Variable.

Ventilació

 • Climatitzadors d’aire primari, amb recuperació, humectació i cabal d’aire variable per control d’ocupació.
 • Extraccions a coberta dels nuclis de banys.
 • Sobrepressió d’escales protegides.
 • Ventilacions vàries.

Electricitat MT i BT

 • Subministrament amb Mitja Tensió, amb dos transformadors d’ester vegetal de 630 kVA.
 • Grup electrògen de 630 kVA.
 • Enllumenat íntegre exterior i interior, normal i d’emergència, amb tecnologia LED.
 • Conjunts d’equips de S.A.I. amb una potència total de 50 kVA.

Instal·lacions mecàniques

 • Sanejament: Instal•lació de sanejament pluvial i fecal íntegrament amb tub de polipropilè insonoritzat. Sistema d’aprofitament de l’aigua de pluja.
 • Llauneria: Doble escomesa d’aigua (canal de rec i xarxa general), Sistema de descalcificació i cloració, grups de pressió, xarxa de fluxors, xarxa d’AFS i ACS, reg.
 • Contraincendis: Grup de pressió, xarxa de BIE’s, extintors i extinció automàtica sala de transformadors. Instal•lació de detecció d’incendis. Instal·lació de gas combustible.

Senyals febles

 • Instal·lació de veu i dades, TV-FM, megafonia, videoporter, CTTV, pacient-enfermera, automatització de persianes, alarma i control d’accessos.

BMS per a la gestió tècnica de les instal·lacions.

Client

Ordre Hospitalària de Sant Joan de Déu